Kjøpsbetingelser

Her finner du svar på det du måtte lure på

Selger er Spøteriet AS, Parkgata 3 6003 Ålesund, nettbutikk@spoeteriet.no, 40008401, orgnr; 980396665, og betegnes i det følgende som  selger/selgeren.

Kjøper er den forbrukeren som foretar bestillingen, og betegnes i det følgende som  kjøper/kjøperen.

På virkedager gjør vi vårt ytterste for å sende bestillingen din innen 24 timer, selv om det noen ganger kan ta litt lengre tid. Vi sender ut ordrebekreftelse samt en leveringsbekreftelse på mail. Alle varer blir sendt direkte fra vårt lager i Ålesund. Dersom du ikke henter pakken innen fristen og den blir sendt i retur til oss, vil du bli belastet et gebyr på kr 99,-. Dette for å dekke returporto og våre ekstra omkostninger.

Vi benytter Klarna for betaling. Du kan velge mellom å betale her og nå, eller du kan velge faktura og betale senere. Klarna er enkelt, raskt og sikkert, slik at opplevelsen din blir så god og trygg som mulig.

Når du kjøper hos oss har du 14 dagers ubetinget angrerett. Vi legger ved et angrerettskjema i pakken, men vi oppfordrer til å ta kontakt dersom du skulle være misfornøyd eller angrer på noe, så løser vi det meste i minnelighet.

Dersom du skulle ville sende tilbake noe, så dekker vi alltid returkostnaden din – enten det er reklamasjon, benyttet angrerett eller du bare har ombestemt deg.

Informasjonen du oppgir når du registrerer deg vil kun bli brukt av Spøteriet til varedistribusjon, samt eventuelt til å sende deg informasjon om nettbutikken/nyhetsbrev. Vi selger aldri personlige opplysninger til en tredjepart, og du har rett til å kreve informasjonen vi har registrert på deg slettet.

Hvis det foreligger en mangel ved varen må kjøper innen rimelig tid etter at den ble oppdaget eller burde ha blitt oppdaget, gi selger melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen. Ta kontakt på nettbutikk@spoeteriet.no. Kjøper har alltid reklamert tidsnok dersom det skjer innen 2 mnd. fra mangelen ble oppdaget eller burde blitt oppdaget. Reklamasjon kan skje senest to år etter at kjøper overtok varen. Dersom varen eller deler av den er ment å vare vesentlig lenger enn to år, er reklamasjonsfristen fem år.

Dersom varen har en mangel og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 6 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, velge mellom retting og omlevering, kreve prisavslag, kreve avtalen hevet og/eller kreve erstatning  fra selgeren.

Reklamasjon til selgeren bør skje skriftlig.

Retting eller omlevering

Kjøperen kan velge mellom å kreve mangelen rettet eller levering av tilsvarende ting. Selger kan likevel motsette seg kjøperens krav dersom gjennomføringen av kravet er umulig eller volder selgeren urimelige kostnader. Retting eller omlevering skal foretas innen rimelig tid. Selger har i utgangspunktet ikke rett til å foreta mer enn to avhjelpsforsøk for samme mangel.

Prisavslag

Kjøper kan kreve et passende prisavslag dersom varen ikke blir rettet eller omlevert. Dette innebærer at forholdet mellom nedsatt og avtalt pris svarer til forholdet mellom tingens verdi i mangelfull og kontraktsmessig stand. Dersom særlige grunner taler for det, kan prisavslaget i stedet settes lik mangelens betydning for kjøperen.

Heving

Dersom varen ikke er rettet eller omlevert, kan kjøperen også heve kjøpet når mangelen ikke er uvesentlig.

Klager rettes til selger innen rimelig tid, jf. punkt 9 og 10. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med Forbrukertilsynet for mekling. Forbrukertilsynet er tilgjengelig  på  telefon 23  400  600.

Europa-Kommisjonens klageportal kan også brukes hvis du ønsker å inngi en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruker bosatt i et annet EU-land. Klagen inngis her: http://ec.europa.eu/odr.

Lukk meny
×

Handlekurv

Test garnnøster

Få 10% rabatt
på én bestilling

Ved å melde deg på nyhetsbrevet under